Không ngừng nâng cao hiệu suất

Công ty và mỗi nhân viên mang trong mình một nhiệm vụ: cải thiện chất lượng cuộc sống của khách hàng, đặc biệt là những khách hàng yêu thích sản phẩm của Jacob Delafon. Sứ mệnh này được phản ánh trong công việc của chúng tôi, trong tinh thần đồng đội của chúng tôi, trong mỗi sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng, để đạt được mục tiêu hài lòng của khách hàng mà chúng tôi đã đặt ra cho chính mình. Với ý nghĩ này, Kohler Pháp đã xác định bốn năng lực cốt lõi minh họa các giá trị mà mỗi nhân viên phải truyền đạt đến môi trường chuyên nghiệp của riêng họ:

TẬP TRUNG
VÀO KHÁCH HÀNG
------

Tập trung vào các khách hàng và nhu cầu của họ. Và luôn luôn
đặt khách hàng lên ưu tiên hàng đầu.

TẠO

NIỀM TIN
------
Thông báo, lắng nghe và mở lòng với mọi mong muốn nhu cầu 
của khách hàng và tìm giải pháp đáp ứng.

TĂNG
HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
------
Phát triển các tiêu chuẩn xuất sắc, chủ động trong việc tìm kiếm sự hoàn hảo từ
sản phẩm và dịch vụ, đặt mục tiêu hài lòng của khách hàng và tôn trọng nó.

KHÔNG NGỪNG
CẢI THIỆN
------
Cải thiện quy trình làm việc bằng cách lắng nghe nhu cầu của khách hàng và
đo lường kết quả của những thay đổi sau khi được bắt đầu.