Jacob Delafon nhận giải Popai Award 2015

Giải thưởng POPAI Paris được trao cho những thành tựu tốt nhất mỗi năm trong việc trưng bày sản phẩm tại điểm bán hàng. Giải thưởng được trao cho những hình thức, cách bố trí POSM, POS bán hàng hiệu quả nhất, thành công, sáng tạo nhất. Cuộc thi được đánh giá bởi các nhà chuyên môn trong lĩnh vực liên quan.

Và Jacob Delafon vinh dự nhận được giải thưởng Popai Awards Paris với kệ trưng bày đứng được sản xuất bởi MEDIA6 DESIGN. 

 

Nằm trong bộ nhận diện thương hiệu mới của Jacob Delafon, Alice Dumortier (Kholer Pháp) đã thiết kế kệ đứng 3 mặt được làm từ gỗ và được đặt tại địa điểm bán hàng. Mục tiêu của sản phẩm này chính là thể hiển được các sản phẩm vòi nổi bật tại showroom.